Blog

Artikel Schrijven: Hoe schrijf je een goed artikel?

January 9, 2023
4 min

Als schrijver weet je dat het bedenken van frisse en boeiende inhoud voor je publiek een van de moeilijkste taken is die je kunt doen. Je moet ervoor zorgen dat wat je schrijft interessant, boeiend en relevant is. Maar nog belangrijker dan dat is de vaardigheid om een effectief artikel te schrijven. Het schrijven van goede artikelen is niet iets wat de meeste mensen van nature oppikken, dus is het belangrijk om wat tips en trucs te leren om er beter in te worden. Hier volgen enkele tips voor het schrijven van een goed artikel.

1. Begin met een duidelijke kop

Koppen zijn essentieel bij het schrijven van artikelen, omdat ze de aandacht van de lezers trekken en hen laten weten waar je artikel over gaat zonder dat ze het hele artikel hoeven door te lezen. Een kop moet duidelijk en beknopt zijn, maar ook pakkend genoeg om lezers aan te trekken. Hij moet het onderwerp van je artikel in een paar woorden beschrijven, zodat lezers snel begrijpen waar het over gaat voordat ze beslissen of ze hun tijd willen besteden aan het lezen ervan of niet.

2. Onderzoek je onderwerp grondig

Een grondige kennis van je onderwerp is essentieel bij het schrijven van een artikel, omdat het ervoor zorgt dat alle opgenomen informatie nauwkeurig, geloofwaardig en relevant is voor het onderwerp in kwestie. Voordat je je artikel schrijft, moet je het onderwerp grondig onderzoeken in betrouwbare bronnen zoals academische tijdschriften, boeken of andere gerenommeerde websites. Dit zorgt er niet alleen voor dat de gebruikte feiten of meningen correct zijn, maar geeft je ook meer ideeën voor onderwerpen die misschien gerelateerd zijn, maar die nog niet door andere online beschikbare bronnen worden behandeld.  

3. Plan de inhoud

Zodra je je onderwerp grondig hebt onderzocht, begin je precies te plannen welke inhoud er in je artikel moet komen - dit zal helpen voorkomen dat je langdradig gebazel krijgt, waardoor de interesse van de lezer snel zou kunnen afnemen! Zorg ervoor dat elk onderdeel een punt of doel heeft en alleen relevante informatie bevat die aansluit bij de algemene boodschap van je artikel - raakvlakken moeten worden verwijderd of worden bewaard voor een ander artikel! Als alles goed gepland is, is het tijd om te gaan zitten en te gaan schrijven...

4. Schrijven maar!

Begin met een inleiding waarin duidelijk staat wat het artikel zal behandelen - dit moet mensen aansporen om verder te lezen en de context aangeven die nodig is om bepaalde punten later te begrijpen (indien nodig). Ga dan verder met het behandelen van elk punt uit het eerder opgestelde plan, en zorg voor soepele overgangen tussen de delen - per slot van rekening wil niemand dat zijn artikel van het ene idee naar het andere springt zonder uitleg! Eindig ten slotte met een conclusie waarin alles wat in het werk is besproken wordt samengevat, alvorens advies/opinies/aanbevelingen te geven op basis van die discussie (of het gebrek daaraan).  

 5. Bewerk en proeflees je werk

Zodra alle inhoud is uitgeschreven, is het tijd voor redigeren en proeflezen - twee stappen die vaak door schrijvers worden vergeten, maar die aantoonbaar net zo belangrijk zijn als het vooraf onderzoeken en plannen van de inhoud! Lees elke zin zorgvuldig door en zorg ervoor dat er geen typefouten of grammaticafouten in staan die de geloofwaardigheid van het werk kunnen ondermijnen - controleer ook de gebruikte feiten om er zeker van te zijn dat de nauwkeurigheid niet in het gedrang komt door fouten in de eerste onderzoeksfase! Zoek indien mogelijk iemand anders die ook feedback kan geven over de kwaliteit/structuur enz. - dit kan uiteindelijk ook de algemene kwaliteit aanzienlijk verbeteren!  

Het schrijven van goede artikelen vergt oefening, maar door deze eenvoudige stappen te volgen is het zelfs voor beginnende schrijvers gemakkelijk om werkstukken van hoge kwaliteit te produceren die het publiek graag zal lezen! Denk eraan - onderzoek eerst grondig, plan vervolgens de inhoud, ga dan schrijven en daarna redigeren en proeflezen - als al deze stappen zijn doorlopen, is er niets meer dat iemand tegenhoudt om uitstekende artikelen te produceren, telkens als hij achter zijn laptop/desktop gaat zitten en serieus gaat typen!

Optioneel: Roep hulp in van een AI tool

Je kunt al het bovenstaande natuurlijk ook gewoon goedkoop door AI laten uitvoeren. ;)

Meer nieuws over ons en over Generatieve AI

AI content creatie:

Start je 14-dagen gratis trial

Nu beginnen met schrijven!
Nu beginnen
Geen creditcard nodig
Cancel anytime