Blog

Parafraseren - In andere woorden opschrijven

January 9, 2023
5 min

Met Schrijven.AI kan je makkelijk automatisch teksten omschrijven in andere woorden, oftewel parafraseren of herschrijven genoemd. 

Parafraseren is een essentiële vaardigheid voor elke schrijver. Het houdt in dat je een tekst in je eigen woorden en stijl bewerkt, terwijl je toch dezelfde boodschap overbrengt als het origineel. Als je deze vaardigheid beheerst, kun je levendiger beschrijvingen maken, plagiaat vermijden en duidelijker schrijven.

Parafraseren wordt vaak verward met samenvatten, maar er zijn duidelijke verschillen tussen de twee technieken. Bij samenvatten geef je een kortere versie van de oorspronkelijke tekst door alleen de hoofdpunten te selecteren en overbodige details weg te laten. Bij parafraseren echter verklein je het materiaal niet alleen, maar druk je het ook anders uit.

Correct Herschrijven

Als je iets correct parafraseert, moet je in staat zijn de betekenis van de oorspronkelijke bron nauwkeurig over te brengen zonder de inhoud of implicaties ervan te veranderen. Om dit doel met succes te bereiken is meer nodig dan het verwisselen van woorden; het vereist een diep begrip van wat er oorspronkelijk geschreven is, zodat je het in je eigen woorden kunt uitdrukken zonder de betekenis of bedoeling ervan te veranderen.

Stappen om in andere woorden te schrijven

Er zijn enkele eenvoudige stappen die schrijvers kunnen nemen om ervoor te zorgen dat hun parafrases nauwkeurig en effectief zijn:

1) Lees het bronmateriaal grondig door tot je begrijpt wat er staat;

2) Maak aantekeningen over belangrijke concepten of ideeën;

3) Herschrijf de tekst in je eigen woorden;

4) Vergelijk je nieuwe versie om er zeker van te zijn dat alle veranderingen nauwkeurig zijn uitgevoerd en er geen informatie verloren is gegaan;

5) Zorg ervoor dat je nieuwe versie de juiste grammaticaregels en opmaaknormen volgt voor het soort schrijven dat je doet (voor academische papers zijn bijvoorbeeld citaten nodig).  

Belangrijk bij parafraseren

Het is belangrijk op te merken dat goed parafraseren niet gaat om het simpelweg verwisselen van losse woorden voor synoniemen of het herschikken van zinnen. Dat kan leiden tot onbedoeld plagiaat als het verkeerd wordt gedaan of zonder bronvermelding. Richt je in plaats daarvan op het overnemen van sleutelbegrippen uit een oorspronkelijke bron door ze te herschikken in andere structuren binnen je eigen zinnen - met behoud van nauwkeurigheid en integriteit - om precies over te brengen wat de auteur oorspronkelijk bedoelde.  

Chunking: opsplitsen van zinnen:

Een strategie die schrijvers kunnen gebruiken om uit te zoeken hoe ze iets het beste kunnen herschrijven heet "chunking": een lange zin opsplitsen in meerdere kleinere zinnen om ze gemakkelijker te begrijpen, voordat je ze herschrijft in een andere formulering. Deze techniek helpt complexe ideeën op te splitsen in beter hanteerbare brokken en geeft schrijvers ook ruimte voor creativiteit in hun werk als ze tijdens het herschrijven van de ene naar de andere brok informatie gaan.  

Parafraseren vereist oefening als je het elke keer goed wilt doen, dus laat je niet ontmoedigen als het in het begin niet gemakkelijk gaat! Het belangrijkste is dat je bij het herschrijven van andermans tekst altijd trouw blijft aan de oorspronkelijke betekenis, terwijl je in elke zin je eigen stem gebruikt - dit zal de nauwkeurigheid helpen garanderen en voorkomen dat er later problemen ontstaan door het onbedoeld verkeerd interpreteren van andermans idee(ën), of door het plegen van plagiaat, zelfs als dat op het eerste gezicht onbewust gebeurt!

Gebruik van software voor parafraseren

Probeer om veilig te zijn altijd een tool te gebruiken zoals; Schrijven.AI zodat je zeker weet dat je parafraseert of teksten in andere woorden schrijft, zonder plagiaat te plegen.

Meer nieuws over ons en over Generatieve AI

AI content creatie:

Start je 14-dagen gratis trial

Nu beginnen met schrijven!
Nu beginnen
Geen creditcard nodig
Cancel anytime